Бібліотека

 

Посібник з інструментів впровадження гендерного підходу на державній службі

ЗАВАНТАЖИТИ
     

План дій для ЄС (GAP) III - амбіційний порядок денний щодо рівності і надання  прав жінкам в зовнішніх діях ЄС 

ЗАВАНТАЖИТИ
     

Звіт підготовлений Творчим центром ТЦК в рамках проєкту ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки», що реалізується за фінансової підтримки Швеції.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
 

Річний звіт Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу за 2020 рік

ПЕРЕГЛЯНУТИ
     
 Ґендерна експертиза

Посібник підготовлений у рамках Проєкту ООН Жінки «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки», що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

Книга стане корисною для навчання та використання у роботі для державних службовців центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій та інших розробників нормативно-правових актів, а також для всіх експертів та осіб, яких цікавлять питання ґендерно-правової експертизи.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
 Посібник "Застосування гендерного підходу"

Посібник підготовлено в межах співпраці Національного агентства з питань державної служби України, Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні».

У ньому визначено сутність ґендерної політики, розкрито зміст ґендерно орієнтованого підходу та методики його застосування в бюджетному процесі, охарактеризовано сутність ґендерного впливу в публічному управлінні.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
 

Посібник підготовлено за підтримки та сприяння Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
У посібнику висвітлено основні питання функціонування органів державної влади, а також повноваження та компетенції керівника державної служби.
Стане у пригоді керівникам державної служби, державним службовцям, викладачам, студентам, слухачам магістратур та експертам у сфері державного управління та державної служби.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
 

У книзі висвітлено ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців:
від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; розглянуто державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційно-комунікативний супровід діяльності органів державної влади.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
 Вебінар Матеріали online семінару SIGMA "Управління державною службою в контексті коронавірусу (COVID-19). Вебінар для країн Східного партнерства Європейської політики сусідства. 19 травня 2020 року ПЕРЕГЛЯНУТИ
     
 Соціальний захист У книзі розглянуто загальні міжнародні принципи та рекомендації щодо забезпечення соціального захисту державних службовців, а також соціальні гарантії держслужбовців різних країн світу. ЗАВАНТАЖИТИ
     
  У книзі представлено права та обов'язки державних службовців країн світу, а також європейські стандарти належного управління. ЗАВАНТАЖИТИ
     
   

У книзі розглянуто міжнародний досвід щодо форм гнучких умов праці, які певною мірою надають самостійність працівникам щодо вибору годин, графіків та/або місця роботи.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
   У книзі представлено міжнародний досвід щодо оплати праці працівників державного сектору та наведено  приклади систем оплати праці державних службовців різних рівнів країн світу. ЗАВАНТАЖИТИ
     
У посібнику представлено основні інструменти забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності органів державної влади та успішний практичний досвід їх застосування в різних країнах світу.  ЗАВАНТАЖИТИ
     
  Тренінгова програма (категорія А)  ЗАВАНТАЖИТИ
     
  Тренінгова програма (категорія Б та В)  ЗАВАНТАЖИТИ
     
Тренінгова програма (керівники та спеціалісти юридичних служб) ЗАВАНТАЖИТИ
     
 LOGO_BOOK_PROFI У доповіді представлено нормативно-правове забезпечення системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; аналіз функціонування національної мережі закладів освіти, що забезпечують відповідне професійне навчання; систему оцінки та моніторингу якості професійного навчання; аналіз потреб у професійному навчанні; пріоритетні завдання щодо розбудови системи професійного навчання. ЗАВАНТАЖИТИ
Впровадження інструменту інституціональної розбудови європейського союзу Twinning  ЗАВАНТАЖИТИ
     
Порядок проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning ЗАВАНТАЖИТИ
Український правопис / Українська національна комісія з питань правопису. - К., 2019. - 282 с. ПЕРЕГЛЯНУТИ
     
Річний звіт Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 2018 ПЕРЕГЛЯНУТИ
     
 Річний звіт НАДС 2018 ПЕРЕГЛЯНУТИ
     

Взаємодія з громадськістю є важливою функціональною складовою діяльності органу виконавчої влади. Вона включає передусім отримання «зворотного зв’язку», відстеження реакції громадськості на чинну державну політику, забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органу влади.

На кожному з цих рівнів орган влади забезпечує 3-етапний процес: планування – дія – результати.

Детальніше з методологією можна ознайомитися у публікації, і також в інфографіці.

ЗАВАНТАЖИТИ
     

Зазначені Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби визначають яким чином країни можуть забезпечити, щоб їхні державні служби відповідали цілям сьогоднішніх політичних викликів та були здатні вивести державний сектор у майбутнє.

 

ЗАВАНТАЖИТИ
     
 

Зазначені Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби ґрунтуються на наборі загальноприйнятих принципів, розроблених Робочою групою з питань державної зайнятості та менеджменту. Під час розробки Рекомендацій до 14 вересня 2018 року були проведені широкі громадські консультації, які сприяли високому рівню участі державних службовців, громадян та експертів з усього світу. Уряди, менеджери з відбору персоналу, керівники з управління персоналом, міжнародні організації, науковці та приватні особи заохочувалися брати участь у формуванні майбутньої зайнятості та лідерства у державному секторі.

ЗАВАНТАЖИТИ
     

У книзі охоплено основні напрями формування та реалізації державної гендерної політики в системі публічного управління. Зокрема, висвітлюються основні поняття, сутність, сучасні тенденції, кращі європейські практики та механізми розвитку гендерної політики, а також законодавство України, міжнародні акти, законодавство і директиви ЄС у цій сфері.

ЗАВАНТАЖИТИ

     
  The book covers the main directions of the formation and realization of the state gender policy in the system of public administration. In particular, the main concepts, essence, current tendencies, best European experience and mechanisms of gender policy development as well as Ukrainian legislation, international acts, the EU legislation and directives in this specific area are highlighted.

 DOWNLOAD

     

Стратегічний інструментарій - Інструментарій для підготовки, впровадження, моніторингу, звітування та оцінки реформи державного управління та сферстратегії: керівництво для партнерів SIGMA

ЗАВАНТАЖИТИ

ДОДАТКИ

 

     

Методологічні основи принципів державного управління

ЗАВАНТАЖИТИ
     
  Методологічні основи принципів державного управління  ЗАВАНТАЖИТИ
     

Звіт програми SIGMA за результатами оцінки стану справ в системі державного управління України

ЗАВАНТАЖИТИ
     
  У посібнику висвітлено основні аспекти діяльності державних службовців та пропонуються практичні інструменти для ефективного виконання ними посадових обов'язків   ЗАВАНТАЖИТИ
     
Підсумки діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у 2017 році ПЕРЕГЛЯНУТИ
     
Методологічні основи принципів державного управління ЗАВАНТАЖИТИ
     
Впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Cоюзу TAIEX ЗАВАНТАЖИТИ
     
Впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Cоюзу TWINNING ЗАВАНТАЖИТИ
     
У посібнику висвітлено основні аспекти діяльності нових директоратів міністерств щодо аналізу та формування політики, впровадження реформ у відповідних сферах.
Стане у нагоді працівникам нових директоратів міністерств, а також буде цікавим широкому колу державних службовців та експертів у сфері державного управління і державної служби.
ЗАВАНТАЖИТИ
     

У посібнику наведено практичні рекомендації щодо застосування положень Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII.

Стане у нагоді службам управління персоналом державних органів, а також буде цікавим широкому колу державних службовців та експертів у сфері публічної адміністрації.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
Збірка містить роз’яснення національного агентства україни з питань державної служби з питань застосування Закону України «Про державну службу» ЗАВАНТАЖИТИ
     
Практичний посібник для керівників служб управління персоналом "Дисциплінарна відповідальність державних службовців" ЗАВАНТАЖИТИ
     
1

У посібнику проаналізовано положення законодавства країн Східного партнерства у сфері державної служби, стратегічні документи щодо її розвитку, заплановані зміни і стан їх впровадження.

Стане у нагоді службам управління персоналом державних органів, а також буде цікавим широкому колу державних службовців та експертам у сфері публічного управління.

ЗАВАНТАЖИТИ
     
Збірник матеріалів: "Професійний розвиток державних службовців в країнах Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби. ЗАВАНТАЖИТИ
     
  Робочий зошит учасника тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури» ЗАВАНТАЖИТИ 
     
 Лідерство на державній службі в Україні ЗАВАНТАЖИТИ
     
Організація підвищення рівня професійної компетентності державних службовців в Україні ЗАВАНТАЖИТИ
     
Ця брошура є спробою здійснити короткий огляд та аналіз систем місцевого самоврядування країн «Східного партнерства», а також пріоритети їх розбудови.  ЗАВАНТАЖИТИ
     
Нормативно-правове забезпечення професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади  ЗАВАНТАЖИТИ
     
Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування  ЗАВАНТАЖИТИ
     
 

Буклет містить інформацію щодо досвіду Центру в сфері адаптації державної служби до стандартів європейського союзу

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

Звіт щодо виконання Програми Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки та оборони України

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

Буклет містить інформацію щодо принципів, правових та організаційних засад забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

Буклет містить інформацію щодо системи антикорупційних органів в Україні

ЗАВАНТАЖИТИ

     

У посібнику розглянуто сутність поняття «лідерство», основні теорії та стилі лідерства; розкрито основні складові розвитку персонального лідерства та особливості розвитку лідерства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; даються рекомендації органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення програм лідерства на основі досвіду України та країн європейського співтовариства.

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!