• Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»

  Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с. Видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, а також матеріали європейського досвіду вступу на державну службу, службової кар’єри та оплати праці державних службовців. Коментар підготовлено на основі досягнень юридичної науки та науки публічного адміністрування, а також сучасної практики функціонування інституту державної служби. Особливий акцент зроблено на цілях кожної з норм та їхній правовій основі. Науково-практичний коментар підготовлено НАДС спільно з Центром політико-правових реформ (ЦППР) та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), що працює та реалізує…
 • Принципи та механізми використання інструменту Twinning в Україні

  Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якого відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів Європейського Союзу, спрямованою на досягнення спільними зусиллями обов’язкових результатів. Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки їх інтеграції. За час впровадження інструменту Twinning у країнах-кандидатах було реалізовано близько 2 тисяч проектів Twinning. Серед переваг інструменту є підтримка інституційної й структурної реформи шляхом: надання експертної оцінки та консультування у відповідній сфері державного управління, навчання персоналу ефективним методам та процедурам роботи, допомога в розробленні законодавства та його наближенні до acquis communautaire (законодавство ЄС). При цьому системи держав–членів ЄС не копіюються, а адаптуються таким чином, щоб ефективно функціонувати в Україні. Нормативно-правові документи,…
 • Інформація щодо заходів НАДС, які були вжиті протягом 2017-2018 років на виконання Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

  Забезпечення рівного доступу до державної служби жінок і чоловіків Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження. Підвищення кваліфікації з основ гендерної рівності державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування У 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 затверджено План заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих…
 • Уряд запускає сучасну автоматизовану систему управління персоналом на держслужбі HRMIS

  Кабінет Міністрів затвердив пілотний проект із впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами (Human Resource Management Information System, HRMIS). Система, що впроваджується в рамках реформи державного управління, дозволить підвищити ефективність роботи чиновників і відкриє громадськості доступ до суспільно важливих даних про держслужбу. «Ми по суті будуємо аналог системи ProZorro тільки в сфері людських ресурсів на державній службі. Система ґрунтується на принципах прозорості, публічного доступу до інформації, підзвітності та ефективності. Ми очікуємо, що HRMIS змінить культуру держуправління і значно підвищить рівень довіри до державної служби загалом», – підкреслив лідер реформи державного управління, Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко. Він зазначив, що проект реалізується з використанням досвіду реформи публічних закупівель та запуску системи ProZorro. Менеджером проекту HRMIS є Олександр Стародубцев, один із засновників…

Глава Уряду представив основні результати роботи Уряду України за три роки

Основні результати роботи Уряду України за три роки з моменту призначення стали однією з головних тем засідання Кабінету Міністрів сьогодні, 17 квітня. Цифри, напрямки реформ і тенденції представив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Детальніше

Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби

Зазначені Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби визначають яким чином країни можуть забезпечити, щоб їхні державні служби відповідали цілям сьогоднішніх політичних викликів та були здатні вивести державний сектор у майбутнє.
Детальніше

Громадське обговорення щодо удосконалення організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

НАДС оголошує про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо удосконалення організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець". Соціальні групи населення та заінтересовані сторони: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, громадські активісти, експерти.
Детальніше