• Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»

    Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с. Видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, а також матеріали європейського досвіду вступу на державну службу, службової кар’єри та оплати праці державних службовців. Коментар підготовлено на основі досягнень юридичної науки та науки публічного адміністрування, а також сучасної практики функціонування інституту державної служби. Особливий акцент зроблено на цілях кожної з норм та їхній правовій основі. Науково-практичний коментар підготовлено НАДС спільно з Центром політико-правових реформ (ЦППР) та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), що працює та реалізує…
  • Інформація щодо заходів НАДС, які були вжиті протягом 2017-2018 років на виконання Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

    Забезпечення рівного доступу до державної служби жінок і чоловіків Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження. Підвищення кваліфікації з основ гендерної рівності державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування У 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 затверджено План заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих…
  • Перелік законодавчих та нормативно-правових актів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

    Закони України: Конституція України (Закон від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР) Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року № 987-XII Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року № 2782-XII Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 № 2801-XII (розділ III ст. 24 «Участь громадськості в охороні здоров’я») Закон України від 24 грудня 1993 року № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи» Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII Закон України «Про телебачення та радіомовлення» від 21 грудня 1993 року №…

Глава Уряду представив основні результати роботи Уряду України за три роки

Основні результати роботи Уряду України за три роки з моменту призначення стали однією з головних тем засідання Кабінету Міністрів сьогодні, 17 квітня. Цифри, напрямки реформ і тенденції представив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Детальніше

Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби

Зазначені Рекомендації ОЕСР з питань лідерства та спроможності державної служби визначають яким чином країни можуть забезпечити, щоб їхні державні служби відповідали цілям сьогоднішніх політичних викликів та були здатні вивести державний сектор у майбутнє.
Детальніше

Громадське обговорення щодо удосконалення організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

НАДС оголошує про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо удосконалення організації і проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець". Соціальні групи населення та заінтересовані сторони: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, громадські активісти, експерти.
Детальніше