Про Центр

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року №528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" Центр сприяння інституційному розвитку державної служби перейменовано у Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, розширено його повноваження. Метою цих змін є посилення інституційних реформ у державному секторі, насамперед адміністративної реформи державної служби та реформи управління персоналом у державному секторі через адаптацію інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу. Центр сприяння інституційному розвитку державної служби було утворено при Головному управлінні державної служби України постановою Кабінету Міністрів України № 485 від 14 квітня 2004 року для забезпечення інформаційно-аналітичної, експертної та організаційної підтримки розвитку державного управління, посилення інституційної спроможності державної служби в Україні та її адаптації до стандартів Європейського Союзу.

Основні напрями діяльності:

 • розроблення нового законодавства в сфері державної служби;
 • функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади;
 • розвиток персоналу і спроможності кадрових служб державних органів;
 • видання періодичних публікацій аналітичного та інформаційного характеру з метою поширення нових ідей та кращих практик у сфері державної служби і адміністративної реформи.

Цією постановою затверджено Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, відповідно до якого на Центр покладено виконання низки додаткових завдань, зокрема:

 • участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчої діяльності у сфері державного управління, адаптації до стандартів ЄС, використання в Україні інституціональних інструментів;
 • наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері;
 • підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та інших фахівців;
 • консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової, наукової та іншої інформації щодо державного управління, адаптації до стандартів ЄС, зокрема використання в Україні інституціональних інструментів;
 • участь у здійсненні співробітництва між Україною і ЄС, консультаційно-методологічне забезпечення та моніторинг у межах своїх повноважень діяльності органів виконавчої влади з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями;
 • сприяння НАДС у виконанні нею своїх завдань і функцій з використання в Україні інституціональних інструментів.  

Функції Центру:

 • Центр бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій діяльності у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;
 • Центр здійснює наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методичне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;
 • Центр бере участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій у практику роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядуваннята в підвищенні професійного рівня державних службовців, удосконаленн і чинних та впровадженні нових стандартів і процедур їх роботи;
 • Центр сприяє поширенню правової, наукової та іншої інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції та здійснює інформування громадськості щодо державної політики та заходів з її реалізації у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;
 • Центр надає консультаційну підтримку у сфері діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції.