Нормативно-правова база

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно до Конституції та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  іншими  нормативно-правовими  актами та Положенням про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 року № 528.

Законодавчі акти

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про запобігання корупції» 

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Акти Президента України

Указ Президента України від 06 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»

Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011 «Питання управління державною службою в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 року № 528  «Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 19 «Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 32 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 536 «Про затвердження Порядку організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 18 березня 2015 року № 227-р.

Накази Нацдержслужби України

Наказ Нацдержслужби України від 08.04.2014 № 43 "Про затвердження Порядку ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців", зареєстровано в Мін'юсті України 16.06.2014 № 628/25405

Наказ Нацдержслужби України від 30 березня 2010 року № 84 «Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади» , зарєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня    2010 року за № 306/17601

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00