Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання для постійного радника проекту Twinning

 

Порядок реєстрації місця проживання постійного радника проекту Twinning:

 

Відповідно до п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» державна реєстрація проекту у Мінекономрозвитку України є підставою акредитації її виконавців (тобто у даному випадку постійного радника проекту Twinning).

Порядок, що визначає механізм оформлення, виготовлення і видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям, які прибули в Україну на тимчасове проживання, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251.

Бланки на тимчасове проживання мають вигляд зшитої нитками книжечки в м’якій обкладинці розміром 125 х 88 міліметрів, обсягом 8 паперових сторінок. Видача посвідки на тимчасове проживання здійснюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

Посвідка видається іноземцеві та особі без громадянства під розписку після пред’явлення паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, в якому на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання посвідки за встановленим МВС зразком, що скріплюється печаткою (за бажанням іноземця та особи без громадянства така відмітка може проставлятися у вкладному талоні). 

Перелік документів, які подаються на оформлення посвідки на тимчасове проживання (далі – посвідка) в Україні відповідно до зазначеної постанови КМУ:

 

1) заява для оформлення посвідки на тимчасове проживання;

Примітка: Заяви для оформлення посвідок подаються іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання. Зразки заяв та порядок їх розгляду визначаються МВС.

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5) клопотання (подання) державноїустанови, підприємствачиорганізаціїщоєреципієнтом  проекту  міжнародної  технічноїдопомоги;

6) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);

7) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).

7) дійсний поліс медичного страхування (на весь термін реалізації проетку);

8) копію реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, зареєстрованої у встановленому порядку у Мінекономрозвитку України. Реєстраційна картка проекту є основою перебування ПРП в Україні, а також у ній зазначається реципієнт проекту та тривалість проекту.

Примітка: Посвідка на тимчасове проживання для іноземців, які прибули в Україну для  участі  у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту.

 

ВАЖЛИВО! Іноземець, який отримав посвідку на тимчасове проживання повинен зареєструвати своє місце проживання, а у разі його зміни – перереєструвати у порядку, встановленому Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (ст. 6) протягом ДЕСЯТИ днів з моменту отримання посвідки.

Посвідка на тимчасове проживання видається протягом п’ятнадцяти днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС документів від іноземця (відповідно до п. 11 вказаної постанови).

У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець може звернутися за отриманням нової посвідки в порядку, встановленому для її обміну чи продовження строку її дії, до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання. Обмін посвідки також здійснюється у разі зміни прізвища, імені та по батькові іноземця, установленні розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах).

Перелік документів, які подаються для обміну посвідки на тимчасове проживання (далі – посвідка) в Україні:

 

1)      заява, зразок якої встановлюється МВС;

2)       паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;

3)      посвідка, що підлягає обміну;

4)      квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5)       документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

6)      дві фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

 

 

! Після закінчення строку дії посвідки в разі відсутності підстав для його продовження іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов’язана подати її територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації.

Необхідно надійно зберігати посвідку на тимчасове проживання.

Про втрату посвідки іноземець або приймаюча сторона зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем видачі.

 

 

 

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання для постійного радника проекту Twinning

 

Порядок реєстрації місця проживання постійного радника проекту Twinning:

 

Відповідно до п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» державна реєстрація проекту у Мінекономрозвитку України є підставою акредитації її виконавців (тобто у даному випадку постійного радника проекту Twinning).

Порядок, що визначає механізм оформлення, виготовлення і видачі посвідки на тимчасове проживання іноземцям, які прибули в Україну на тимчасове проживання, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251.

Бланки на тимчасове проживання мають вигляд зшитої нитками книжечки в м’якій обкладинці розміром 125 х 88 міліметрів, обсягом 8 паперових сторінок. Видача посвідки на тимчасове проживання здійснюється територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби України.

Посвідка видається іноземцеві та особі без громадянства під розписку після пред’явлення паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, в якому на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання посвідки за встановленим МВС зразком, що скріплюється печаткою (за бажанням іноземця та особи без громадянства така відмітка може проставлятися у вкладному талоні). 

Перелік документів, які подаються на оформлення посвідки на тимчасове проживання (далі – посвідка) в Україні відповідно до зазначеної постанови КМУ:

 

1) заява для оформлення посвідки на тимчасове проживання;

Примітка: Заяви для оформлення посвідок подаються іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання. Зразки заяв та порядок їх розгляду визначаються МВС.

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

3) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5) клопотання (подання) державноїустанови, підприємствачиорганізаціїщоєреципієнтом  проекту  міжнародної  технічноїдопомоги;

6) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);

7) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).

7) дійсний поліс медичного страхування (на весь термін реалізації проетку);

8) копію реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, зареєстрованої у встановленому порядку у Мінекономрозвитку України. Реєстраційна картка проекту є основою перебування ПРП в Україні, а також у ній зазначається реципієнт проекту та тривалість проекту.

Примітка: Посвідка на тимчасове проживання для іноземців, які прибули в Україну для  участі  у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту.

 

ВАЖЛИВО! Іноземець, який отримав посвідку на тимчасове проживання повинен зареєструвати своє місце проживання, а у разі його зміни – перереєструвати у порядку, встановленому Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (ст. 6) протягом ДЕСЯТИ днів з моменту отримання посвідки.

Посвідка на тимчасове проживання видається протягом п’ятнадцяти днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС документів від іноземця (відповідно до п. 11 вказаної постанови).

У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець може звернутися за отриманням нової посвідки в порядку, встановленому для її обміну чи продовження строку її дії, до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання. Обмін посвідки також здійснюється у разі зміни прізвища, імені та по батькові іноземця, установленні розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах).

Перелік документів, які подаються для обміну посвідки на тимчасове проживання (далі – посвідка) в Україні:

 

1)      заява, зразок якої встановлюється МВС;

2)       паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;

3)      посвідка, що підлягає обміну;

4)      квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5)       документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

6)      дві фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері).

 

 

! Після закінчення строку дії посвідки в разі відсутності підстав для його продовження іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов’язана подати її територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації.

Необхідно надійно зберігати посвідку на тимчасове проживання.

Про втрату посвідки іноземець або приймаюча сторона зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові або підрозділові ДМС за місцем видачі.

 

 

 

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС. Нормативно-правова база Механізм використання інструменту Twinning в Україні Рекомендації ініціаторам проєктів Twinning Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якої відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС, спрямованою на досягнення спільними зусиллями поставлених цілей. Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки…
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент короткострокової технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а…
 • Загальна інформація про НАТО

  НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше